Press ESC to close

Nükleer Enerji Nedir ? Avantajları ve Dezavantajları Nedir ?

Yüksek sıcaklıkta, maksimum enerjiye ulaşan atom çekirdeklerinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan füzyon ve parçalanma ile oluşan enerjiye Nükleer enerji denilmektedir.

Nükleer enerji üretimi sırasında, reaktörlerde Uranyum-235 çekirdeklerine nötronlar çarpar. Bir uranyum-235 çekirdeği, bir nötronu yutarak çok kararsız olan Uranyum-236 haline dönüşür ve hemen bölünür. Bu parçalanma olayı sonucunda yeni nötronlar ve enerji çıkar. Bu yolla ortaya çıkan enerjiye “nükleer enerji” adı verilmektedir. Yeni ortaya çıkan nötronlar başka Uranyum-235 çekirdeklerine çarparak onların da bölünmesine sebep olur. Bu yolla sürekli bir şekilde enerji üretilmesi sağlanır. Bu olaya zincirleme tepkime denir ve “nükleer enerji” bu şekilde elde edilir.

Nükleer Enerji Tarihi

Nükleer enerji, 1879 yılında Uranyum’un keşfi ile başlayan ve 1934 yılında atomun parçalanması ile devam eden süreçte politikacılar, bilim adamları ve sanayicilerin gündemine girmiştir. Diğer birçok teknolojik gelişmede olduğu gibi önce askeri savunma alanında başlayan çalışmalar daha sonra ticari olarak devam etmiştir.

İlk nükleer enerji santrali Sovyetler Birliğinde 1954 yılında kurulmuş.

Nükleer Santrallerin Avantajları

 • Güvenilir, ucuz, sürdürülebilir ve erişilebilir bir enerji kaynağıdır.
 • Nükleer santraller 7 gün 24 saat meteorolojik şartlardan etkilenmeden çalışır.
 • Nükleer yakıt hammaddesi Uranyum dünyada farklı coğrafyalara yayılmıştır.
 • Elektrik birim maliyet fiyatlandırmasında nükleer yakıt maliyeti diğer enerji kaynaklara nazaran çok düşüktür.
 • İşletme sırasında sera gazı salımı yapmazlar. Bu nedenle küresel ısınmayı önlemede önemli bir alternatiftirler.
 • Nükleer santrallerin kurulum alanı diğer tüm santrallere göre oldukça küçüktür.
 • Çevremizdeki radyasyonun ancak % 1’i kadar bir etkiye sahip olması sebebiyle santrallerin yanında yerleşim, tarım, balıkçılık ve turizm yapılabilmektedir.
 • 3 (+) nesil olarak anılan nükleer santraller, dışarıdan insan müdahalesi olmaksızın 72 saat boyunca soğutma, uçak çarpmalarına karşı koruma, pasif güvenlik sistemleri, dijital kontrol odaları, kompakt ekipman ve sistem tasarımları vb. gelişmelerle güvenli bir tasarıma sahip olmaktadırlar.

Nükleer Enerjinin Dezavantajları

 • Nükleer santraller çok tehlikeli atıklar oluşturmaktadır. Bu atıklar düzenli depolanmalıdır.
 • Nükleer santrallerde meydana gelebilecek kazaların sonuçları hem doğa hem de insanoğlu için çok yıkıcı olmaktadır.
 • Aynı zamanda dışarıdan gelebilecek terör saldırılarına karşı risk taşımaktadır.
 • Uranyum kaynaklarının 30 ile 60 yıl arasında tükeneceği tahmin edilmektedir.
 • Nükleer santrallerde, kaynar su reaktörlerinde, soğutma suyu reaktör çekirdeğinden geçer. Bundan dolayı herhangi bir yakıt sızıntısı varsa, su kontamine (kirlenmiş) olur.

Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri

Ülkemizin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Arasında Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. Yapılması planlanan santral, her biri bin 200 MW (megawatt) olan, dört güç ünitesinden oluşacak ve yılda yaklaşık 35 milyar kWh (kilovat saat) elektrik enerjisi üretilecektir. Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Santrali için 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer santral yapımı ve işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Akkuyu ve Sinop’ta toplam sekiz reaktör kurmayı planlayan Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2025 sonuna kadar toplam elektrik ihtiyacının en az yüzde 5’ini nükleer güç ile sağlamayı hedeflemektedir. Nükleer santralde ağı genişletmeyi hedefleyen Türkiye, üçüncü santral için adım adım Çin’le işbirliğine gitmektedir. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın 2016 yılının haziran ayı sonunda Çin’de imzaladığı işbirliği anlaşması TBMM’de kabul edilmiştir.

avantajı ve dezavantajı….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *