Press ESC to close

Polimer nedir? Kauçuk Polimer midir?

Polimer nedir ? Kauçuk polimer midir?

Polimer nedir? Kauçuk polimer midir? Polimer bilimi ile ilgili temel olarak bazı kavramlardan bahsedebiliriz. İlk olarak polimerin ne demek olduğuna bakalım. Polimer birden fazla tekrarlanan molekül birimlerinin  bir araya gelmesiyle oluşan moleküler yapılı bir bileşiktir. Polimerleri oluşturan yapı biriminlerinin mol kütlesi yüzlerce ve milyonlarca gram arasında değişebilir. Polimer hayatın kaynağını oluşturur, verilebilecek en basit örnek DNA’dır. Proteinler,kauçuk,selüloz bunlar doğal polimerlerdir.

İlk sentetik polimer ise 1838 yılında J.W.Hyatt tarafından sentezlenmiştir. Sentetik polimerler genellikle organik bileşiklerden oluşur. Sentetik polimerlerin en ünlü olanı ise Nylon’( Now You Lost Old Nippon)dur.

Polimer Nedir ?

Polimer kimyası 1900’lü yılların başlarında tahta, pamuk,kauçuk gibi maddelerin  yapılarının araştırılıp üzerinde çalışmalar yapılmasıyla başlamıştır. Kauçuk üzerindeki çalışmalarda kauçuğun organik bir çözücüde çözündüğünde oluşan çözeltide düşük osmatik basınç,yüksek viskozite ve çok düşük düzeyde donma noktası düşmesiyle bir çok sıradışı davranışını kimyacılar fark etti. Gözlemlenen bütün bu belirtiler aslında yüksek mol kütleli malzemelerin varlığını göstersede kimyacılar bu kadar yüksek mol kütleli moleküllerin varlığını kabul etmemişlerdir. Üstünde durdukları fikir daha çok, daha küçük moleküllerin  moleküllerarası etkileşimler ile kauçuk gibi malzemeleri oluşturduğunu düşünmeleriydi. Ama 1920 yılında Alman kimyacı Herman Staudinger’in polimerin yapısını anlamasıyla bu düşüncelerin yanlış olduğu ortaya çıktı. Staudinger , büyük moleküllerin kovalent bağlar ile birbirine bağlanan binlerce atomdan oluştuğunu kanıtladı. Ve bunun üzerine NOBEL ödülü aldı. Polimerin gelişmesiyle hayatmızda birçok alanda günlük hayatta dahi ihtiyaçlarımızın içinde olup aynı zamanda birçok malzemeninde yerini aldı.

Sentetik Organik Polimer Nedir ?

Sentetik organik polimerler Carbon(C),Hidrojen (H) ve Oksijen (O) içeren polimerlerdir, monomerlerin katılma ve kondensasyon tepkimeleriyle oluşur. Etilen bir monomer yapıdır. Yapısında Carbon bağları içerir. Ve bu Carbon bağları kararlı yapıdadır. Etilenin Carbonlarının koparılmasıyla kararlı hale gelmek için bağlanması gerekir. Carbon bağları koparıldığında (-CH2-CH2-)n halini alır. Böylelikle birden fazla etilen bir araya gelerek polietileni oluşturur. “n” ise polimerizasyonun derecesini gösterir. (-CH2-CH2-)n ise tekrar eden birimdir. Eğer az miktarda tekrar eden birim bir araya gelirse buna oligomer denir. Oligomer kısa zincirli polimere verilen isimdir. Oligomerler polimerik özellikler göstermezler. Polietilene tekrar geri dönecek olursak polietilen homopolimerlere verilebilecek güzel bir örnektir. Çünkü polietilen tek bir çeşit monomerden oluşan bir polimerdir. Yani homopolimer tek bir çeşit monomer yapısının bir araya gelmesiyle oluşan polimerlere denir.

Kimya Bölümü Yazılarımızı Okumak İçin Tıklayınız.

Plastik Üzerine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *