Press ESC to close

Lejyoner Hastalığı Nedir ?

Lejyoner Hastalığı Nedir ?

Legionella cinsi bakteriler içerisinde yer alan sıklıkla (%90) legıonella pneumophila’nın etiyolojik etkeni olduğu akciğer enfeksiyondur. Alt solunum yolu enfeksiyonu, pnömoni,zatürre.

Legionella cinsi bakteriler insanlarda hangi hastalıklara sebep olurlar ?

İnsanlarda genel olarak lejnelloz adı verilşen tek vakalar yada salgınlar şeklinde seyredebilen enfeksiyon hastalıklarının etkenidir.

Bakteriler soğuk algınlığı benzeri hafif seyirli Pontiak ateşi ile özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde ölümle sonuçlanabilen lejyoner hastalığı olarak bilinen akciğer enfeksiyonlarına. (pnömoni,zatürre) ve nadiren diğer organlarda (ekstrapulmoner) enfeksiyonlara sebep olabilirler.

Lejyoner Hastalığı Nedir ? Legionella cinsi bakteriler insanlara hangi yolla bulaşır ve hangi organda hastalığa neden olurlar ?

Legionella cinsi bakteriler ile kontamine su sistemlerinden suyun aerosolize olması ve aerosollerin ( <0,5 um havada asılı kalabilir su damlacıkları, partikül) solunması sonucu yada suyun aspirasyonu ile solunum yollarını enfekte ederek üst solunum yolları ve alt solunum yollarında hastalığa neden olabilmektedirler. Ayrıca nadiren kontamine su ile direkt temas ( yara enfeksiyonu olan bireylerde ) sonucu da hastalık gelişebilmektedir.

Lejyoner hastalığının kısaca klinik belirtileri nelerdir ?

Lejyoner hastalığına özgü spesifik bir belirti yoktur. Bakteri ile temas eden herkeste hastalık gelişmez. Ayrıca herkeste hastalık aynı şekilde seyretmeye bilir. Hastalık genel olarak, legionella bakterileri ile teması takiben sıklıkla 2-10 günlük inkübasyon periyodu sonrası halszilik , yüksek ateş, baş ağrısı, kuru öksürük, üşüme titreme, kas ağrısı, ishal, kusma ve bulantı ile merkezi sinir sistemi ve sindirim sistemine özgü belirti ve bulguların eşlik edebildiği klinik bulgular ile karakterizedir.

Lejyoner hastalığının salgınlarında atak hızı nedir ?

Hastalığın atak oranı genel popülasyonda %0.1-%5 arası. Hastanelerde ise %0.4-%14’dir. Buna karşın pontiak ateşinde hastalığın atak oranı ise %95 üzerindedir.

kampturk.com

Anasayfa

bilim marketi
bilim marketi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *