e
sv

Türkiye’de Kimya Mühendisliği ve İlk Kimya Mühendisi

305 Okunma — 23 Mart 2021 20:26
Modern kimya Türkiye’ye mühendislik ve tıp eğitiminin kurumsallaşmasına paralel olarak girmiştir." Osmanlı döneminde, 1917 senesine kadar kimya eğitimi mühendisl
avatar

bilimarketi

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Türkiye’de Kimya Mühendisliği ve İlk Kimya Mühendisi Elmacı’ya göre “Modern kimya Türkiye’ye mühendislik ve tıp eğitiminin kurumsallaşmasına paralel olarak girmiştir.” Osmanlı döneminde, 1917 senesine kadar kimya eğitimi mühendislik ve tıp eğitimi içerisinde sürdürülmüştür. Kimyager Derviş Paşa’nın Usul-ı Kimya (1848), Kırımlı Aziz’in Kimyâ-i Tıbbî (1868-1871), Tıbbiye hocalarından Ali Rıza’nın Kimya-i Uzvi (1901) adlı kitapları, Osmanlı’da kimya alanında yayınlamış ilk kitaplardandır. Türkiye’de düzenli kimya eğitimine geçilmesi 1915 yılındaki reformlar ile gerçekleşmiştir. Bu reformlarda kimya dersleri için Dârülfünun’da ayrı bir bina ayrılmıştır ve burada kurulan yeni enstitüye “Yerebatan Kimya Darülmesaisi” adı verilmiştir. Türk hocalar ve Fritz Arndt gibi pek çok Alman hoca bu enstitüde organik kimya, inorganik kimya ve sınai kimya dersleri vermişlerdir. Ancak kimya eğitiminin sistematikleşmesi 1917 yılında kurulan “Kimya Enstitüsü” ile gerçekleşmiştir.

“1917’den 1933’e Dârülfünun’da, 1933’den 1935’e İstanbul Üniversitesi’nde “Kimyager Diploması” verilmiştir. Türkiye’de kimya mühendisliğine geçişin dönüm noktası ise, 25 Nisan 1935 tarihli Fen Fakültesi Meclisi toplantısında alınan karar olmuştur.” Alınan karar ile üç yıllık kimyagerlik öğretimi dört yıllık kimya mühendisliği öğretimine dönüştürülmüştür.

Türkiye’de modern kimya mühendisliğine geçiş ve geleneğin yerleşmesi

Üniversite reformu ile beraber 1935 yılına gelindiğinde, İstanbul Üniversitesi’nden belli sertifikaları alan ve sınavları geçen öğrencilere kimya mühendisliği diploması verilmesini sağlayan Fen Fakültesi Kimya Mühendislik Tedrisat ve İmtihan Talimatnamesi hayata geçmiştir. Uzun yıllar kimya mühendisliğinde Alman usulünü izleyen üniversiteler, 1950’li yıllardan itibaren Amerikan usulünü esas aldılar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği eğitimi, 4 yıllık lisans programı şeklinde 1958 yılında İTÜ Teknik Okulu Kimya Şubesinde başlamış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde de Kimya Mühendisliği Bölümü aynı tarihte açılmıştır. Robert Kolej Mühendislik Yüksek Okulu’nda kurulan kimya mühendisliği bölümü de 1971’de millileştirilip Boğaziçi Üniversitesi’ne aktarılmıştır.

İlk kimya mühendisi

Endüstriyel kimya 1800’lerde uygulanmaktaydı ve İngiltere’deki üniversitelerdeki çalışmalar, 1848’de Friedrich Ludwig Knapp, Edmund Ronalds ve Thomas Richardson’ın Kimyasal Teknoloji adlı kitabı ile başladı. 1800’de kimyasal işlemleri kontrol etmek için kullanılması gereken mühendislik ilkeleri ayrı bir mesleki faaliyet olarak tanınmıştı. Kimya mühendisliği ilk olarak Manchester Üniversitesi’nde George E. Davis’in 1887’de endüstriyel kimya uygulamalarını çeşitli yönlerini ele aldığı on iki derslik kimya mühendisliği eğitim kursu ile bir meslek olarak kurulmuştur. Bugün ise kimya mühendisliği bir ana mühendislik dalıdır ve çeşitli endüstrilerde kimya mühendisleri kilit rol oynamaktadır. Tecrübeli kimya mühendisleri National Society of Professional Engineers’ın desteğiyle ABD’de lisanslı “Profesyonel Mühendis” olabilirler veya Birleşik Krallık’ta kurulmuş Kimya Mühendisleri Enstitüsü aracılığıyla “sözleşmeli” kimya mühendisi statüsü kazanabilirler.

Kimya yazılarımız için tıklayın.

KAYNAK

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Türkiye’de Kimya Mühendisliği ve İlk Kimya Mühendisi